Vijesti

Održana 224. sjednica Vlade FBiH

Dana 05. lipnja 2020. godine održana je 224. sjednica Vlade Federacije BiH u Sarajevu.

Člankom 13. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, Javnom poduzeću Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine date su na  upravljanje autoceste i brze ceste Federacije Bosne i Hercegovine. Sukladno tome kao i Smjernicama Federalnog ministarstva prometa i komunikacija za izradu Plana poslovanja, Uprava JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, u cilju obavljanja poslova i zadataka iz svoje mjerodavnosti, a prema članku 16. istog Zakona, pripremila je trogodišnji Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu kojim su obuhvaćeni svi strateški ciljevi poslovanja, kako bi se realizacijom poslovnih aktivnosti postigli najbolji rezultati u infrastrukturnoj izgradnji, upravljanju i održavanju autocesta i brzih cesta te investicije koje se odnose na izvlaštenje, izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta i brzih cesta u Federaciji BiH.

 

Nadzorni odbor JP Autoceste Federacije BiH je razmatrao predloženi Trogodišnji Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, te donio Odluku o usvajanju istog, te je isti dostavljen Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija da ga predloži Vladi Federacije BiH. Trogodišnji Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu ima za cilj da odredi osnovne strateške ciljeve poslovanja kako bi se realizacijom poslovnih aktivnosti postigli najbolji rezultati u infrastrukturnoj izgradnji, upravljanju i održavanju autocesta i brzih cesta.

 

Planirani su prihodi u ukupnom iznosu: 217.921.280,00 KM za 2020. godinu, 223.539.600,00 KM za 2021. godinu i 228.610.320,00 KM za 2022. godinu (prihod od trošarine, prihod od cestarine, prihod od naknade za korištenje cestovnog zemljišta te ostali prihodi). Ukupno planirani rashodi iznose: 82.377.873,00 KM za 2020. godinu, 93.939.541,00 KM za 2021.godinu i 105.564.203,00 KM za 2022. godinu, ( troškovi plaća, održavanja, naplate operativni rashodi, amortizacija, troškovi kamata i ostali financijski rashodi).

 

Plan otplate kredita i obveznica iznosi: 158.903.960,00 KM za 2020. godinu, 110.651.994,00 KM za 2021. godinu i 107.734.065,00 KM za 2022. godinu. Uz otplatu kredita, u tekućoj godini će se otplatiti i glavnica po emitiranim obveznicama u iznosu 48.889.800,00 KM. Ukupna planirana kapitalna ulaganja JP Autoceste Federacije BiH iznose: 562.221.591 KM u 2020. godini, 952.474.575 KM u 2021. godini i 903.829.175 KM za 2022. godinu (izvlaštenje, projektiranje, građenje, nadzor, tehnička pomoć, ulaganja u informacijske tehnologije, upravljanje i održavanje autoceste i dr.

 

Kad je riječ o planiranim proračunskim sredstvima Federacije BiH za financiranje kapitalnih investicija u 2021. i 2022. godini, potrebno je istaknuti da će isti biti naknadno usklađeni sa odobrenim Proračunom Federacije BiH odnosno Rebalansom Proračuna Federacije BiH za 2021.- 2022. godinu. Na temelju prethodno navedenog predlažemo je da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donese odluku o davanju suglasnosti na Trogodišnji Plan poslovanja Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2020.-2022. godinu.

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zadužila je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da pripremi prijedlog odgovora na upit Dinoničkog društva BH Telecom Sarajevo za sjednicu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, temeljem ranije donesenog Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo je ravnomjerno rasporedilo i na temelju zaključenih ugovora o donacijama izvršilo transfer novčanih sredstava županijskim i općim bolnicama.

 

Nedugo nakon toga Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo zaprimilo je  zahtjeve JU Kantonalna bolnica „Goražde“ i JU Kantonalna bolnica „Zenica“, kojima traže suglasnost za prenamjenu doniranih sredstava. Detaljni razlozi za prenamjenu doniranih sredstava navedeni su u priloženim zahtjevima. Postupajući sukladno dopisu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija pripremilo je i dostavilo Vladi na razmatranje prijedlog Zaključka kojim se odobrava prenamjena doniranih sredstava za nabavu neophodne deficitarne medicinske opreme.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnost Federacije u oblasti prometa i komunikacija.

Kontakt

 Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+387 36 550-025
+387 33 668-907
 +387 36 550-024
 Braće Fejića bb,
BA-88000 Mostar
Bosna i Hercegovina