Jedinica za strateško planiranje i upravljanje projektima obavlja stručne, upravne i druge poslove iz svog djelokruga rada, a naročito:

 • Definiranje razvojne politike i strategije za prometnu granu i infrastrukturu u skladu sa strategijom razvoja prometnog sistema
 • Priprema strategije koja vodi razvoju integriranog ontermodalnog prometnog sistema
 • Identifikacije strategije za upravljanje prometnim sistemom i njegovim podsistemima (cestovni, zeljeznicki, zračni, vodni, cjevovodni itd.)
 • Identifikacije i pomoć u formuliranju projekta u skladu sa specifičnim zahtjevima potencijalnih donatora i/ili kreditora, revizija i davanje saglasnosti na projekte
 • Analiza i evaluacija projekta i utvrđivanje prioritetnih programa i projekata u okviru prometnih grana na osnovu metodologije koju utvrdi Federalno ministarstvo finansija-financija i/ili međunarodne financijske institucije i donatori
 • Osiguranje financijskih, zakonskih i regulativnih sredstava za implementaciju projekta iz nadležnosti Ministarstva
 • Koordinacija implementacije projekta sa relevantnim vlastima/organizacijama i praćenje implementacije projekata iz nadležnosti Ministarstva
 • Identifikacija metoda i procedura za efikasnu implementaciju projekata
 • Razvoj standarda i mjerila za ocjenu uspješnosti implementacije razvojnih programa i projekata
 • Saradnja sa Jedinicom za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj Federalnog ministarstva finansija-financija i/ili organizacionim jedinicama na kantonalnom i općinskom nivou
 • Uspostava i održavanje sveobuhvatne baze podataka o projektima
 • Priprema periodičnih izvještaja o implementaciji projekata iz nadležnosti Ministarstva na osnovu metodologije koju utvrdi Federalno ministarstva finansija-financija i/ili međunarodne financijske institucije i donatori
 • Rješavanje u upravnim stvarima
 • Učestvuje u izradi federalnih zakona i drugih federalnih propisa kao i predlaganje izmjena i dopuna zakona i podzakonskih akata iz nadležnosti sektora
 • Ostvaruje suradnju sa resornim državnim, entitetskim, kantonalnim, općinskim i gradskim organima iz svoje nadležnosti i nadležnosti Ministarstva
 • Drugi poslovi od značaja za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj u Federaciji BiH

Tel:(036)/551-235  

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnost Federacije u oblasti prometa i komunikacija.

Kontakt

 Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+387 36 550-025
+387 33 668-907
 +387 36 550-024
 Braće Fejića bb,
BA-88000 Mostar
Bosna i Hercegovina