Broj: 01/6-27-458/20           
Datum: 04.05.2020. godine

  

Na osnovu člana 5. stav (2), a u vezi sa članom 3. Pravilnika o kriterijima, postupku i načinu raspodjele stranih dozvola za prijevoz stvari domaćim prijevoznicima („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 35/02, 79/09 i 83/14), Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, raspisuje

 JAVNI OGLAS

za raspodjelu bilateralnih transportnih dozvola prijevoznicima za prijevoz tereta za treći kvartal 2020. godine

 

Pravo učešća na Javnom oglasu imaju prijevoznici posjeduju licencu za obavljanje međunarodnog prijevoza tereta, koji imaju sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine. Zbog novonastale situacije sa CORONA VIRUSOM zainteresovani prijevoznici za raspodjelu bilateralnih transportnih dozvola potrebno je da dostave slijedeću dokumentaciju:          

A) Prijevoznici koji su učestvovali u dodjeli bilateralnih dozvola za II kvartal 2020 godine i koji su ispunjavali sve propisane uslove potrebno je da dostave:

  • Popunjen Zahtjev za dodjelu bilateralnih dozvola, prema prioritetima za podjelu, ovjeren od strane podnositelja zahtjeva;
  • Izjavu o ispunjavanju uslova;
  • za novonabavljena vozila: čitljivu kopiju potvrde o registraciji – Ukoliko to vozilo ispunjava neku od Euro normi (EURO 1 – EURO 6), potrebno je dostaviti čitljivu kopiju certifikata za to vozilo,
  • dokaz o prijavljenom novom vozaču, kao i o  odjavljenom starom vozaču;
  • ostale dokumente na osnovu kojih se može utvrditi eventualna promjena statusa prijevoznika – promjena osnovne djelatnosti, sjedišta, mail adrese, broja telefona i sl...
  • Tabelu 1 – podaci o novoprimljenim vozačima koji posjeduju kvalifikacijsku karticu vozača, koje upošljava (tabelu je potrebno dostaviti popunjenu u elektronskoj formi na USB stiku, CD, DVD ili putem maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.);
  • Tabelu 2 – podaci o novonabavljenim vozilima za koje ima izdat izvod licence; (tabelu je potrebno dostaviti popunjenu u elektronskoj formi na USB stiku, CD, DVD ili putem e-maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.);

  B) Prijevoznici koji nisu učestvovali u dodjeli bilateralnih dozvola u II kvartalu 2020. god.

  Pored dokumentacije iz tačke A) ovog oglasa, prijevoznici su dužni dostaviti i:

   • Uvjerenje ili Potvrdu izdatu od nadležnog organa, kojom se potvrđuje da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih obaveza po indirektnim porezima koje je izdato u 2020 godini;
   • Uvjerenje ili Potvrdu izdatu od nadležnog organa, kojom se potvrđuje da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih obaveza po direktnim porezima koje je izdato u 2020 godini;
   • Uvjerenje ili Potvrdu izdatu od nadležnog organa, kojom se potvrđuje da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih obaveza za doprinose za penzijsko-invalidsko osiguranje svih zaposlenih koje je izdato u 2020 godini;
   • Za sva teretna vozila u vlasništvu prijevoznika: čitljivu kopiju potvrde o registraciji Ukoliko to vozilo ispunjava neku od Euro normi (EURO 1 – EURO 6), potrebno je dostaviti kopiju certifikata za to vozilo,
   • Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (PDV broj) (i/ili Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID porezni broj)) - vrijedi i fotokopija; i
   • Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnosti - vrijedi i fotokopija;
   • Tabelu 1 – podaci o vozačima koji posjeduju kvalifikacijsku karticu vozača, koje upošljava (tabelu je potrebno dostaviti popunjenu u elektronskoj formi na USB stiku, CD, DVD ili putem maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.);
   • Tabelu 2 – podaci o vozilima za koje ima izdat izvod licence; (tabelu je potrebno dostaviti popunjenu u elektronskoj formi na USB stiku, CD, DVD ili putem maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.);
   • Kopiju Prijave vozača u PIO/MIO (JS3100 ili M2).   

    

   1. Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom za dodjelu bilateralnih dozvola za treći kvartal 2020. godine, podnosi se Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, lično ili putem pošte na adresu: Ulica Braće Fejića bb, 88000 Mostar, u zapečaćenoj koverti sa obaveznom naznakom "RASPODJELA DOZVOLA – OTVARA KOMISIJA!". 
   2. Zahtjeve sa propisanom dokumentacijom zainteresovani prijevoznici su dužni dostaviti najkasnije do 15.06.2020. godine. Zahtjevi pristigli nakon tog roka smatrat će se neblagovremenim. 
   3. Neblagovremeni i potpuni zahtjevi razmatrat će se nakon izvršene raspodjele dozvola. 
   4. Nepotpuni zahtjevi će se razmatrati nakon dostavljanja kompletne dokumentacije. Ukoliko prijevoznik do dana otvorenog oglasa dostavi kopiju dokumenta koji se traži u originalu, zahtjev se smatra blagovremen, a prijevoznik će dobiti dozvole po dostavljanju originala traženog dokumenta-potvrde ili uvjerenja.

   Na WEB stranici Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, nalazit će se slijedeći dokumenti: Kriteriji i uslovi za raspodjelu, Izjava o ispunjavanju uslova, Zahtjev za dodjelu bilateralnih transportnih dozvola, Vrste i broj dozvola koje se dijele prijevoznicima, Tabela zaduženja i razduženja dozvola,  Tabela 1, Tabela 2 i Zone za obrt vozila.

    

         MINISTAR

        Denis Lasić

    

   Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

   Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnost Federacije u oblasti prometa i komunikacija.

   Kontakt

    Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
   +387 36 550-025
   +387 33 668-907
    +387 36 550-024
    Braće Fejića bb,
   BA-88000 Mostar
   Bosna i Hercegovina