Sektor cestovne infrastrukture obavlja stručne, upravne i druge poslove iz svog djelokruga rada, a naročito: - poslovi planiranja razvoja, transporta i komunikacija; - učesce na izradi planova i programa razvoja, obnove i izgradnje komunikacija i praćenje njihove realizacije; - praćenje stanja obnove i izgradnje cestovne infrastrukture; - ucešce na izradi planova i programa razvoja i prostornih planova, obnove i izgradnje cesta i praćenje njihove realizacije;

 • Koordinacija sa međunarodnim institucijama i regionalnim projektima iz Pakta stabilnosti i evropskim integracijama u oblasti prometa i komunikacija
 • Davanje suglasnosti za izgradnju i rekonstrukciju cestovne infrastrukture
 • Davanje suglasnosti za projektnu dokumentaciju
 • Koordinacija i suradnja sa državnim organima u vezi sa izgradnjom koridora Vc
 • Priprema dugoročnog i srednjoročnog plana razvoja autocesta u Federaciji BiH
 • Priprema na izradi projektnih zadataka za izgradnju autocesta u Federaciji BiH
 • Priprema izrade investicione-tehničke dokumentacije za izgradnju autocesta u Federaciji BiH
 • Priprema, definiranje i izrada tenderske dokumentacije za autoceste
 • Suradnja sa državnim, kantonalnim i općinskim organima u okviru cestovne i zračne infrastrukture
 • Obnovu i izgradnju zračnih terminala i plovidbenih komunikacija u skladu sa planovima i programima obnove i izgradnje
 • Praćenje stanja sigurnosti cestovne infrastrukture
 • Nadzor nad vršenjem povjerenih javnih ovlaštenja
 • Rješavanje u upravnim stvarima
 • Ostvarivanje suradnje sa resornim državnim, entitetskim i kantonalnim ministarstvima iz ove oblasti
 • Ostvarivanje suradnje sa inspektorima iz oblasti cestovne infrastrukture
 • Učestvovanje u izradi zakonskih i podzakonskih akata i predlaganje izmjena i dopuna zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti cestovne infrastrukture.

Tel: (036)/552-339

U Sektoru cestovne infrastrukture obrazuju se slijedeće unutrašnje jedinice:

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnost Federacije u oblasti prometa i komunikacija.

Kontakt

 Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+387 36 550-025
+387 33 668-907
 +387 36 550-024
 Braće Fejića bb,
BA-88000 Mostar
Bosna i Hercegovina