Vijesti

Održana 222. sjednica Vlade FBiH

Dana 13. svibnja  2020. godine održana je 222. sjednica Vlade Federacije BiH u Sarajevu.

Vlada FBiH prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u vezi s Koridorom Vc poddionica Mostar Jug -Tunel Kvanj. Premijer Vlade Federacije BiH je zadužen da uputi dopis ambasadoru EU u BiH Johannu Sattleru, kojim će biti potvrđeno da nema sporova na ovoj trasi ni zakonskih prepreka za njenu izgradnju, da je eksproprijacija zemljišta u završnoj fazi, te da će sva potrebna odobrenja i suglasnosti biti pravovremeno izdani.

 

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar su obavezani da nastave aktivno praćenje i obavljanje poslova na realiziranju projekta Mostar Jug -Tunel Kvanj. U informaciji je navedeno da radovi na svim dionicama na koridoru Vc idu bez zastoja i da pandemija izazvana virusom COVID-19 ne utiče na dinamiku izvođenja. Trenutačno su, osim radova koji se izvode na svih osam dionica cijelom duljinom, u tijeku i pripreme za raspisivanje tendera za izvođenje radova na poddionici Mostar Jug - Kvanj, Ovčari - Mostar Jug, kao i ostale.

 

Navedeno je također kako je bilo određenih opstruiranja svih prethodnih godina oko izgradnje poddionice Mostar Jug - Kvanj, te da je Parlament Federacije BiH 2017. godine usvojio ovu trasu, a i Vlada Federacije BiH je proglasila javni interes za ovu dionicu 2018. godine. U završnoj fazi je izvlaštenje zemljišta i ažuriranje studije procjene uticaja na okoliš, te nema nikakvih prepreka za realizaciju ovog projekta. Kako je također navedeno u ovoj informaciji, obraćanje premijera Federacije BiH ambasadoru EU dalo bi čvrstinu i sigurnost da je Vlada Federacije BiH u potpunosti stala i iza ove i svih ostalih dionica autoceste. Posebno je bitno što su i od Investicionog okvira za zapadni Balkan (WBIF) osigurana grant sredstva u iznosu od 18 milijuna eura.

 

PREKATEGORIZACIJA CESTA

 

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela Odluku o prekategorizaciji lokalnih u regionalne ceste na području Tuzlanskog kantona. To su lokalne ceste Brnjik - Vražići - Humka - Zovik (granica entiteta) u ukupnoj dužini od 5,4 kilometara koja se kategorizira u regionalnu cestu sa oznakom R-459b, Kalesija - Međeđa - Sapna u ukupnoj dužini od 13,9 kilometara koja postaje regionalna cesta sa oznakom R-456a, lokalna cesta Priboj-Teočak (granica entiteta) u ukupnoj dužini od 9 kilometara koja se kategorizira u regionalnu cestu sa oznakom R-456b, Klokotnica - Lukavica - Kapetani u dužini od 9,27 kilometara koja se kategorizira u regionalnu cestu R-465b i lokalna vesta R-469 - JP Međunarodni aerodrom Tuzla u ukupnoj dužini od 0,8 kilometara koja se kategorizira  u regionalnu cestu sa oznakom R-469a. Donesena je i Odluka po kojoj je regionalna cesta R-417 Karlov han - Kazaginac, dužine 14 km, prekategorizirana u magistralnu cestu sa oznakom M-16.5.

 

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnost Federacije u oblasti prometa i komunikacija.

Kontakt

 Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+387 36 550-025
+387 33 668-907
 +387 36 550-024
 Braće Fejića bb,
BA-88000 Mostar
Bosna i Hercegovina