Vijesti

Vlada FBiH dala suglasnost JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za izvođenje zahvata na trasi Koridora Vc dionica Mostar Jug - Buna, poddionica Tunel Kvanj - Buna

Dana 20. lipnja 2019. godine u Mostaru je održana 183. sjednica Vlade Federacije BiH  na kojoj je Vlada utvrdila Prijedlog programa javnih investicija u Federaciji BiH 2020.-2022. godina,

kojim je obuhvaćeno 118 projekata ukupne vrijednosti 16.674,64 miliona KM. Od toga se 12.532,12 miliona KM odnosi na 70 kandidiranih projekata, 4.007,51 milion KM na 47 projekata čija je provedba u toku i 35 miliona KM na jedan odobreni projekt.

Usvojen je 7.673.000 KM vrijedan ovogodišnji program utroška kapitalnih transfera javnim poduzećima, namijenjen sufinanciranju izgradnje željezničke infrastrukture. Od ovog iznosa je za osiguranje šest cestovnih prijelaza na prugama Željeznica BiH planirano 2.000.000 KM, za ugradnju elektroničkog osiguranja 2.320.000 KM, za postavljanje optičkog kabla sa aktivnom opremom na dionici Sarajevo - Zenica - Željezara - EVP Banlozi 2.753.000 KM, te za izradu studije izvodljivosti s geološkim istraživanjima i idejnim projektnim rješenjem za novu prugu Vareš - Banovići 600.000 KM.

Materijalni propisi koji su temelj za utvrđivanje ove obveze Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine je Zakon o željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/01 i 25/12) po kojem je jedna od temeljnih djelatnosti JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo održavanje, rekonstrukcija, modernizacija i razvoj željezničke infrastrukture Federacije Bosne i Hercegovine.

S ciljem omogućavanja izgradnje autoceste na Koridoru Vc, poddionica Tunel Kvanj - Buna, Federalna Vlada je donijela Odluku o izuzimanju šumskog i poljoprivrednog zemljišta kojom se njegova namjena mijenja u građevinsko. Na dionici autoceste na Koridoru Vc, dionica Tunel Kvanj - Buna potrebno je izvršiti prenamjenu šumskog zemljišta u građevinsko zemljište, u svrhu ishođenja  urbanističke suglasnosti za izgradnju autoceste na Koridoru Vc.

Zakonom o građevinskom zemljištu, kao i Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH je definirano korištenje zemljišta, odnosno izgradnja samo na uređenom građevinskom zemljištu.

Vlada FBiH je dala suglasnot  JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za ulazak u posjed i izvođenje zahvata na ovim nekretninama za izgradnju autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Mostar Jug - Buna, poddionica Tunel Kvanj - Buna.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnost Federacije u oblasti prometa i komunikacija.

Kontakt

 Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+387 36 550-025
+387 33 668-907
 +387 36 550-024
 Braće Fejića bb,
BA-88000 Mostar
Bosna i Hercegovina