Vijesti

Održana 213. sjednica Vlade Federacije BiH

Dana 12. ožujka  2020. godine održana je 213. sjednica Vlade Federacije BiH u Mostaru.

Ustavni temelj za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine sadržan je u točki d) amandmana IX na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine i u članku III. 2. Ustava Federacije BiH.

Pored odredbi važećeg teksta zakona koje nisu našle primjenu u praksi, donošenjem Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prometu na razini Bosne i Hercegovine i Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini javila se obveza usuglašavanja entitetskih zakona sa zakonima države Bosne i Hercegovine.

Osim toga, u postojećem tekstu Zakona uočeni su nedostaci koji proizlaze iz promjena nastalih u društvu i oblasti gospodarstva, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u njenom okruženju, pa i u samoj Europskoj uniji. Pojedina dosadašnja rješenja su u međuvremenu prevaziđena, tako da danas praktično predstavljaju kočnicu u razvoju i neprimjenjiva su u praksi.

U tekstu Izmjena i dopuna Zakona uvaženi su amandmani poslanika i predstavnika koji se odnose na rentakar vozila i vozače koji obavljaju djelatnost prijevoza. Ovaj dio je usuglašen sa direktivom Europske unije, a omogućit će da osobe sa završenom srednjom školskom spremom mogu postati profesionalni vozači. U dijelu teksta vrši se usuglašavanje za propisima donesenim na razini Bosne i Hercegovine u dijelu preventivnih pregleda i licenciranja prijevoznika i vozila.  Posebno ističemo novo poglavlje koje se odnosi na prijevoz osoba sa invaliditetom, koje će olakšati prijevoz ove osjetljive kategorije stanovništva.

 U tekstu se vrši usuglašavanje važećih kaznenih odredbi sa odredbama Zakona o prekršajima, te uvodi obvezna fiskalizacija usluga prijevoza putnika. Na tekst Zakona smo dobili mišljenja mjerodavnih ministarstava i ureda za zakonodavstvo, koja su u cijelosti ispoštovana i ugrađena u predmetni tekst Zakona.

Treba posebno naglasiti da je prema Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine ova materija u zajedničkoj mjerodavnosti federalne i kantonalne razine vlasti, te da smo dobili suglasnosti svih kantonalnih ministarstava, koja su i aktivno sudjelovalii u procesu donošenja teksta Prednacrta Zakona. Pojedina županijska ministarstva su imala i primjedbi na prijedlog teksta, koje su u većem dijelu prihvaćene i ugrađene u tekst.

 Obzirom da se radi o materiji koja je od velike važnosti za funkcioniranje same Federacije Bosne i Hercegovine potrebno je bilo izvršiti korekcije važećeg teksta zakona i prilagoditi ih suvremenim kretanjima u Europi.  Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je usvojenila Prednacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH.

 

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za korištenje zemljišne čestice javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Tarčin - Konjic, pod dionica Tarčin – Ivan

 Elaboratom izvlaštenja za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Tarčin - Konjic, pod dionica Tarčin - Ivan, obuhvaćena je i nekretnina koja je označena kao javno dobro.

Uvidom u zemljišno – knjižni izvadak broj: 570 k.o. Bradina utvrđeno je da je k.č. 162 u naravi magistralna cesta sa 1/1 dijelom SIZ ZA MAGISTRALNE CESTE.

S obzirom da je člankom 3. stavak (1) Zakona o cestama F BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 12/10, 16/10-isp i 66/13), propisano da je javna cesta koju je nadležni organ proglasio za javnu cestu u općoj uporabi u vlasništvu Federacije i od općeg interesa za Federaciju, kako bi se omogućio nesmetan ulazak u posjed i početak radova na izgradnji autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Tarčin - Konjic, pod dionica Tarčin - Ivan, potrebno je donijeti Odluku u tekstu kao što je dato u Prijedlogu.

 

 

                                                        

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnost Federacije u oblasti prometa i komunikacija.

Kontakt

 Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+387 36 550-025
+387 33 668-907
 +387 36 550-024
 Braće Fejića bb,
BA-88000 Mostar
Bosna i Hercegovina