Sektor za pravne i opće poslove obavlja upravne, normativnopravne i druge stručne poslove organizacionih jedinica, a naročito:

 • Priprema izradu zakona, drugih propisa i općih akata u svim oblastima iz djelokruga ministarstva
 • Vođenje prekršajnog postupka po prekršajima kojima se povređuju federalni propisi iz oblasti koje su u nadležnosti ovog Ministarstva
 • Pripremanje rješavanja po žalbama u drugostepenom upravnom postupku
 • Pripremanje odgovora na tužbu protiv konačnih rješenja Ministarstva
 • Učestvuje u izradi federalnih zakona i drugih federalnih propisa kao i predlaganje izmjena i dopuna zakonskih i podzakonskih akata
 • Vođenje personalnih poslova i ostalih poslova iz oblasti radnih odnosa
 • Poslovi na obuhvatanju i organizovanju podataka i informacija važnih za Ministarstvo
 • Obradu podataka i izradu baze podataka za Ministarstvo
 • Rad na formiranju informacionog sistema Ministarstva u okviru informacionog sistema Vlade
 • Prijem, zavođenje, dostava u rad, razvođenje, raspoređivanje i arhiviranje akata i drugih materijala sa oznakom zaštite tajnosti podataka i druge poslove kancelarijskog poslovanja
 • Pripremu programa rada i izvještaja o radu Ministarstva
 • Nabavku materijalno-tehničkih sredstava za rad Ministarstva
 • Vođenje evidencije o časopisima i drugoj stručnoj literaturi
 • U skladu sa zakonom obavlja poslove koji se odnose na vršenje nadzora nad radom FED CAD, i druge poslove iz nadležnosti ovog sektora

Tel: 036/551-278
Tel: 036/550-443

U Sektoru za pravne i opće poslove obrazuju se slijedeće unutrašnje jedinice: 

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnost Federacije u oblasti prometa i komunikacija.

Kontakt

 Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+387 36 550-025
+387 33 668-907
 +387 36 550-024
 Braće Fejića bb,
BA-88000 Mostar
Bosna i Hercegovina