Vijesti

Održana 212. sjednica Vlade Federacije BiH

Dana 6. ožujka  2020. godine održana je 212. sjednica Vlade Federacije BiH u Sarajevu.

Na sjednici Vlade FBiH je predtsvaljen plan poslovanja JP Željeznice Federacije koji je urađen za Preduzeće kao cjelinu, kao i posebno za podsisteme Infrastrukturu i Operacije koji su u potpunoj kompatibilnosti  sa planom Preduzeća i čine njegove sastavne dijelove. Plan je izrađen na osnovu:

  • detaljne analize poslovnog sistema,
  • analize unutarnjih i vanjskih faktora,
  • procjeni kretanja na domaćem i evropskom transportnom tržištu.

 Prijedlog Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu je usvojio Nadzorni odbor o na svojoj LV sjednici održanoj dana 23.12.2019. godine.

JP Željeznice Federacije BiH planiraju u 2020. godini povećanje ukupnih prihoda za 32,6% u odnosu na ukupan prihod u 2019. godini koji je prvenstveno zasnovan na povećanju vlastitih prihoda i prihoda iz Budžeta Federacije BiH.

Prihodi namjenjeni za finansiranje troškova održavanja željezničke infrastrukture su planirani u iznosu od 65.334.360 KM, za koliko i planiraju izvršiti radova, a sve u skladu sa članom 6. Zakona o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju željezničkog putničkog i kombinovanog prometa (”Službene novine Federacije BiH”, broj: 57/03) koji glasi ”Finansiranje održavanja željezničke infrastrukture Federacije BiH vršit će se iz Budžeta Federacije BiH”.

Za Finansiranje troškova održavanja infrastrukture u Budžetu za 2020. godinu odobrena su sredstava u iznosu od 19.700.000,00 KM koja nisu dovoljna za godišnje izvršene troškove koja pretežno iznose cca 33 miliona KM i sa istim se zadovolji minimum osnovnih potreba održavanja željezničke infrastrukture za bezopasno odvijanje željezničkog prometa.

U osnovnoj djelatnosti preduzeća u 2020. godini očekuje se prevesti robe u količini 9,1 milion tona robe, od čega u unutrašnjem prometu 5,56 miliona tona robe i u međunarodnom 3,56 miliona tona, i u putničkom prometu prevesti 504.000 putnika.

 

Sukladno točki V Odluke Vlade Federacije BiH o usvajanju Programa utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim poduzećima – transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ utvrđenih proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija ("Službene novine Federacije BiH", br.: 77/19),na sjednici Vlade FBiH je u prilogu dostavljen izvještaj JP Autoceste Federacije BiH o realizaciji odobrenih projekata sa stanjem na dan 31.12.2019.g.

      Odobreni projekt Izgradnja brze ceste Prača – Goražde, LOT 1 tunel Hranjen – faza 1. - u dužini  od 5.500 metara, implementator JP Autoceste Federacije BiH d.o.o Mostar je u fazi izvođenja radova, i predloženim zaključcima se nastoje intenzivirati aktivnosti realizacije ovog projekta.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnost Federacije u oblasti prometa i komunikacija.

Kontakt

 Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+387 36 550-025
+387 33 668-907
 +387 36 550-024
 Braće Fejića bb,
BA-88000 Mostar
Bosna i Hercegovina