Vijesti

Održana 211. sjednica Vlade Federacije BiH

Dana 28. veljače 2020. godine održana je 211. sjednica Vlade Federacije BiH u Sarajevu.

Na 211. sjednici Vlada Federacije BiH u Sarajevu je usvojila šest točaka Federalnog ministasrtva prometa i komunikacija:

Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - Kapitalni transferi javnim preduzećima - za sufinansiranje izgradnje željezničke infrastrukture utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija

Razlog za  donošenje Odluke je potreba da se provede odredba članova 25. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu („Službene novine Federacije BiH „ broj 99/19) po kojem Vlada utvrđuje program kojim će krajnji korisnici koristiti sredstva odobrena Budžetom za 2020. godinu koja su za namjenu kapitalnog tranfera sufinansiranje izgradnje željezničke infrastrukture odobrena u visini od 5.000.000,00 KM i bit će utrošena po namjeni za  sljedeće programe u visini kako slijedi:

Daljinsko upravljanje vučom na dionici Čapljina - Maglaj- u iznosu od 2.650.000,00 KM i

Investiciono ulaganje u gornji stroj pruge 12 na dionici stanica Zenica – stanica Lašva - u iznosu od 2.350.000,00 KM

Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava "Kapitalni transferi javnim preduzećima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija 

Razlog za donošenje ove Odluke je stvaranje preduvjeta za implementaciju prioritetnih projekata utvrđenih ranijim Odlukama Vlade Federacije BiH iz 2018. i 2019.g. a sukladno Proračunu Federacije BiH za 2020.g.

Naglašeno je kako se odobrena sredstva investiraju isključivo namjenski za odobrene svrhe, i to: izvođenje radova na izgradnji 1. transferzale u Sarajevu, a na temelju analize i kontrole odgovarajuće dokumentacije.

Projekt izgradnja izgradnja 1. transferzale u Sarajevu je u već u fazi izvođenja i financiranja glavnih radova i očekuje sa da dionica Dionica II (Bare – tunel Kobilja Glava – Hotonj) bude izgrađena do kraja 2020.g. 

Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu  

Razlog za donošenje ove Odluke je stvaranje preduvjeta za implementaciju prioritetnih projekata utvrđenih ranijim Odlukama Vlade Federacije BiH iz 2018. i 2019.g. a sukladno Proračunu Federacije BiH za 2020.g.

Naglašeno je kako se odobrena sredstva investiraju isključivo namjenski za odobrene svrhe, i to: izrada projektne dokumentacije, eksproprijacija nekretnina, izvođenje radova i nadzor radova.

Projekti izgradnja tunela Hranjen i izgradnja 1. transferzale u Sarajevu su u već u fazi izvođenja i financiranja glavnih radova, a za ostale projekte (cesta Tuzla – Sarajevo, magistralne ceste u Mostaru i gradski autoput u Sarajevu),  trenutačno se vrše aktivnosti ažuriranja projektne dokumentacije, pribavljanja suglasnosti i odobrenja, odnosno provodi se postupak eksproprijacije nekretnina.

Također, za projekt izgradnja brze ceste Lašva- Nević Polje  dobivena je urbanistička suglasnost i provodi se eksproprijacija nekretnina, a istovremeno je nedavno objavljen tender za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova. 

Ove odluke su pripremljene na temelju planova i zahtjeva od strane JP Autoceste FBiH, JP Ceste FBiH i Direkcije za puteve kantona Sarajevo.

 Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2020. godinu

Člankom 13. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, Javnom poduzeću Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine date su na  upravljanje autoceste i brze ceste Federacije Bosne i Hercegovine.

Sukladno tome kao i Smjernicama Federalnog ministarstva prometa i komunikacija za izradu Plana poslovanja za 2020. godinu Uprava Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, u cilju obavljanja poslova i zadataka iz svoje mjerodavnosti, a prema članku 16. istog Zakona, pripremila je Plan poslovanja za 2020. godinu kojim su obuhvaćeni svi strateški ciljevi poslovanja, kako bi se realizacijom poslovnih aktivnosti postigli najbolji rezultati u infrastrukturnoj izgradnji, upravljanju i održavanju autocesta i brzih cesta te investicije koje se odnose na izvlaštenje, izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta i brzih cesta u Federaciji BiH.

Nadzorni odbor Javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH je razmatrao predloženi Plan poslovanja za 2020. godinu, te donio Odluku o usvajanju istog, te je isti dostavljen Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija da ga predloži Vladi Federacije BiH.

Plan poslovanja za 2020. godinu ima za cilj da odredi osnovne strateške ciljeve poslovanja kako bi se realizacijom poslovnih aktivnosti postigli najbolji rezultati u infrastrukturnoj izgradnji, upravljanju i održavanju autocesta i brzih cesta.

Planirana je realizacija navedenih aktivnosti za 2020. godinu u iznosu od 66.550.000 KM.

U Planu poslovanja za 2020. godinu planirano je 19.717.330,00 KM za potrebe projektiranja.

Plan aktivnosti izgradnje poddionica autoceste na Koridoru Vc i brzih cesta u 2020. godini iznosi 421.011.092 KM. Od toga se planira financirati međunarodnim kreditima 365.155.199 KM, proračunom F BiH 39.183.577 KM (BC Lašva – Nević Polje LOT1 i BC Prača – Goražde LOT1) te vlastitim sredstvima, odnosno sredstvima iz trošarina 16.672.316 KM (Sarajevska obilaznica LOT 3B i regionala R425a Tromeđa – Zvirovići).

Plan aktivnosti nadzora za tekuću godinu iznosi 19.709.009 KM. Od toga se planira financirati 16.943.319 KM međunarodnim kreditima, proračunom F BiH 1.533.274 KM (BC Lašva – Nević Polje LOT1 i BC Prača – Goražde LOT1), te vlastitim sredstvima, odnosno sredstvima iz trošarina 1.232.416 KM (Sarajevska obilaznica LOT 3B i regionalna R425a Tromeđa – Zvirovići).

Planirani su prihodi u ukupnom iznosu 217.921.280 KM (prihod od trošarine, prihod od cestarine, prihod od naknade za korištenje cestovnog zemljišta te ostali prihodi).

Ukupno planirani rashodi u tekućoj godini iznose 82.377.873 KM, od čega se na amortizaciju odnosi gotovo polovina navedenog iznosa, točnije 40.480.000 KM.

Planirano povlačenje kreditnih sredstava u 2020. godini kod međunarodnih financijskih institucija, za koje je potvrđena efektivnost sredstava ili je procedura postizanja efektivnosti u tijeku, iznosi 462.350.299 KM.

Plan otplate kredita za 2020. godinu iznosi 110.014.180 KM. Uz otplatu kredita, u tekućoj godini će se otplatiti i glavnica po emitiranim obveznicama u iznosu 48.889.800 KM.

Ukupna planirana kapitalna ulaganja JP Autoceste F BiH u 2020. godini iznose 562.221.591 KM (izvlaštenje, projektiranje, građenje, nadzor, tehnička pomoć, ulaganja u informacijske tehnologije, upravljanje i održavanje autoceste i dr.).                                                  

Izvještaj o radu Nadzornog odbora Privrednog društva „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo za IV. kvartal 2019. godine, sa Prijedlogom zaključka

Člankom 12. Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz mjerodavnosti Federacije Bosne i Hercegovine propisano je da je predsjednik Nadzornog odbora dužan Vladi Federacije BiH blagovremeno, a najmanje jednom tromjesečno dostaviti pisano izvješće o radu Nadzornog odbora. Postupajući u skladu sa Uredbom Nadzorni odbor JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo dostavio je Izvješće o radu za IV kvartal 2019. godine.

Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija

 

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnost Federacije u oblasti prometa i komunikacija.

Kontakt

 Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+387 36 550-025
+387 33 668-907
 +387 36 550-024
 Braće Fejića bb,
BA-88000 Mostar
Bosna i Hercegovina