Vijesti

Na 187. sjednici Vlade FBiH usvojeno nekoliko točaka Federalnog ministarstva prometa i komunikacija

Dana 31. srpnja 2019. godine održana je 187. sjednica Vlade Federacije BiH na kojoj je Vlada usvojila nekoliko točaka Federalnog ministarstva prometa i komunikacija. 

Utrošak sredstava odobrenih Budžetom Federacije BiH za 2018. godinu u razdjelu 18. na poziciji ekonomski kod 6144 - „Subvencije javnim poduzećima – Transfer Željeznicama FBiH“ u iznosu od 22.000.000,00 KM.

Sredstva su u skladu sa Odlukom Vlade Federacije BiH V broj 350/2018 od 29.03.2018. godine o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera prebačena prema namjeni i iznosima kako slijedi:

- Za financiranje rada BHŽJK Sarajevo i obavljanja njenih funkcija u 2018. godini iznos od 600.000,00 KM,

- Željeznicama Federacije BiH za financiranje održavanja željezničke infrastrukture iznos od 19.300.000,00 KM,

- Željeznicama Federacije BiH za sufinanciranje usluga javnog željezničkog putničkog saobraćaja u iznosu od 2.000.000,00 KM i sufinanciranje usluga željezničkog kombiniranog prometa u iznosu od 100.000,00 KM.

Prema izvršenoj analizi od strane Radne grupe a na osnovu dostavljenih podataka i izvještaja o izvršenim radovima na održavanju željezničke infrastrukture Željeznice FBiH su iz svojih sredstava za ove namjene pored odobrenih utrošile dodatan iznos od 13.596.003,90 KM što ukupno iznosi 32.896.003,90 KM koja su utrošena na poslovima održavanja.

 

Odluka o usvajanju programa utroška sredstava „Subvencije javnim preduzećima-Unaprijeđenje avio prometa Federacije BiH“

Unatoč  naporima koje Međunarodna zračna luka – Aerodrom Mostar poduzima u svrhu povećanja prometa (kontinuiranim ulaganjima u aerodromsku infrastrukturu, atraktivnim cijenama aerodromskih usluga za nove avio prijevoznike i sl.) uočen je pad prometa na godišnjoj razini od 2012.godine, dok ostale zračne luke u BiH i okruženju bilježe kontinuiran rast. Kao glavni razlog postojećeg stanja prepoznato je nepostojanje redovitog cjelogodišnjeg prometa, a posebnom studijom je utvrđeno da pokretanje novih redovitih linija nije moguće započeti bez sufinanciranja dijela početnih troškova. Zakonom o izvršavanju Proračuna za 2019 godinu osigurana su sredstava Subvencije javnim poduzećima-Unaprjeđenje avio prometa Federacije BiH“, u iznosu od 500.000,00 KM utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. Sredstva za realizaciju transfera isplatiti će se iz namjenskih sredstava putničke takse – naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine prikupljene od odlazećih putnika iz FBiH u zračnom prijevozu.

 

 

Odluka o usvajanju programa utroška sredstava „Subvencije javnim preduzećima-Unaprijeđenje avio prometa Federacije BiH“

Unatoč naporima koje Međunarodna aerodrom Tuzla čini u svrhu povećanja prometa njihova sredstva su nedostatna za održavanje kontinuiteta linija te radi održanja nivoa usluge korisnicima kao i povećanja prometa potrebna su dodatna sredstva. Zakonom o izvršavanju Proračuna za 2019 godinu osigurana su sredstava Subvencije javnim poduzećima-Unaprjeđenje avio prometa Federacije BiH“, u iznosu od 500.000,00 KM utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. Sredstva za realizaciju transfera isplatiti će se iz namjenskih sredstava putničke takse – naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine prikupljene od odlazećih putnika iz FBiH u zračnom prijevozu.

 

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Javnog poduzeća Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu

Sukladno Zakonu o cestama Federacije Bosne i Hercegovine Javnom poduzeću Ceste Federacije BiH dana je na upravljanje magistralna cestovna infrastruktura u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sukladno tomu je Uprava Javnog poduzeća Ceste Federacije BiH sa svojim stručnim službama prema istom Zakonu, pripremila Godišnje izvješće o poslovanju za 2018. godinu. Nadzorni odbor Javnog poduzeća Ceste Federacije BiH je razmatrao predloženo Izvješće ovog poduzeća za 2018. godinu, te donio Odluku o usvajanju istog, koji je dostavljen Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, da ga predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje. Aktivnosti u izvještajnom razdoblju su bile usmjerene na održavanje, zaštitu, rekonstrukciju, izgradnju i upravljanje magistralnim cestama, uz uvažavanje potreba za poboljšanjem funkcionalnog sustava cesta, te stvaranjem preduvjeta za sigurno odvijanje prometa.

 

Odluka o odobravanju realiziranja projekta saniranje magistralne ceste M-17.5, dionica Sovićka vrata – potok Zec

Odlukom Vlade Federacije BiH V. broj:232/2019 od 13.3.2019. godine su regionalne ceste R-419, Jablanica-Posušje i R-420, Posušje-Grude-Privalj kategorizirane odnosno razvrstane u magistralnu cestu sa oznakom M-17.5. Ministarstvo prometa i veza HNK/Ž-Uprava za ceste HNK je bila upravitelj regionalne ceste na kojoj su bili započeli sa realiziranjem projekta „Saniranje regionalne ceste R- 419 Posušje-Jablanica, dionica Sovićka Vrata-Potok Zec“. Budući je Odlukom Vlade Federacije BiH V. broj: 232/2019 od 13.3.2019. godine regionalna cesta R-419, Jablanica-Posušje razvrstana odnosno prekategorizirana u magistralnu cestu M-17.5 i da je ta odluka već stupila na snagu, pa je upravitelj magistralnih cesta u Federaciji JP Ceste Federacije d.o.o. Sarajevo BiH temeljem te odluke preuzeo upravljanje, održavanje, građenje i rekonstrukciju magistralne ceste M- 17.5, čime su se stekli uvjeti za realiziranje projekta „Saniranje magistralne ceste M- 17.5, dionica Sovićka Vrata-Potok Zec. Kako je stanje bivše regionalne ceste 419, Jablanica-Posušje na dionici Sovićka Vrata- Potok Zec koja je kategorizirana odnosno razvrstana u magistralnu cestu M-17.5 bilo relativno loše, stoga je potrebito nastaviti sa realiziranjem projekta „Saniranje magistralne ceste M-17.5, dionica Sovićka Vrata-Potok Zec“.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnost Federacije u oblasti prometa i komunikacija.

Kontakt

 Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+387 36 550-025
+387 33 668-907
 +387 36 550-024
 Braće Fejića bb,
BA-88000 Mostar
Bosna i Hercegovina