Vijesti

Ministar Lasić sa delegacijom Svjetske banke

Federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić razgovarao je danas sa delegacijom Svjetske banke radi podrške implementaciji projekta Modernizacije cesta u Federaciji kao i početak aktivnosti na modernizaciji željezničkog prometa u  Federaciji BiH.

Na sastanku održanom u prostorijama Federalnog ministarstva prometa i komunikacija,

Ministar Lasić upoznao je predstavnike Svjetske banke  o programu Modernizacije cesta u Federaciji BIH, čija je implementacija u tijeku, a ista obuhvaća grupu projekta izgradnje novih cestovnih dionica i grupu projekta rekonstrukcije odnosno sanacije postojećih cesta.

 Ovaj Program se najvećim dijelom financira iz dugoročnih kredita međunarodnih razvojnih banaka, a dijelom i vlastitim sredstvima JP Ceste Federacije BiH. Za podršku Programu “Modernizacija cesta u Federaciji BiH” Europska investicijska banka (EIB) odobrila je  kredit u iznosu od 50 mil.EUR, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od 65 mil.EUR i Svjetska banka (WB), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) kredit u iznosu od 58 mil.EUR.

 Krajnji ugovoreni rok za korištenje navedenih sredstava je 30.11.2022.godine, što znači da se svi radovi i usluge koji se financiraju iz ovih kredita trebaju završiti do 30.11.2022.godine. Trenutno stanje realizacije projekata je takvo da se očekuje završetak implementacije svih projekata i prije navedenog roka.

Ministar Lasić je naglasio da su najznačajniji projekti u fazi završnih radova, od kojih izdvaja cestu Neum - Stolac na kojoj se očekuje završetak radova u 5. mjesecu tekuće godine, a da rekonstrukcija tunela Crnaja ide planiranom dinamikom i prema rokovima. 

Izgradnja obilaznice Stolac je projekt koji je dodan Aneksom sporazuma i na kojem je u tijeku izvlaštenje nekretnina koje provodi općina Stolac, gdje se očekuje početak pripremnih radova u 4. mjesecu. Planirani rok za završetak radova je 6 mjeseci, te će se po svim procjenama i ovaj projekt završiti u roku. 

Kada je riječ o željezničkoj infrastrukturi, naglašeno je da je potrebno pokrenuti projekt investicije, modernizacije i rekonstrukcije sjevernog željezničkog koridora Vc na dijelu pruge od Sarajeva do Maglaja tj. dijela koridora Vc koji se nalazi u Federaciji BiH kao i projekta elektrifikacije pruga Tuzlanske regije. 

Što se tiče projekta investicije sjevernog željezničkog koridora Vc u tijeku je izrada projektne dokumentacije od strane projektnih instituta IPSA  i EPTISA pod nazivom Projekti i studije za dionicu  željezničke pruge Doboj – Rasputnica Miljacka koje financira Delegacije EU u BiH, dok za projekt Elektrifikacije Tuzlanskog čvora nema projektne dokumentacije i ovdje bi se prvo trebala iznaći sredstva za izradu idejnog rješenja i preliminarnih studija elektrifikacija i modernizacija pruge Tuzlanske regije i pruge na dionici Tuzla - Zvornik. Projekt rekonstrukcije sjevernog željezničkog koridora Vc je kandidiran u Program javnih investicija za period 2022.-2024. godine. 

Ministar Lasić je istaknuo da Federalno ministarstvo prometa i komunikacija daje punu podršku za modernizaciju cesta i željezničkog prometa u Federaciji BiH. 

Nakon sastanka tim Svjetske Banke će obići dionicu Neum – Stolac.

 

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnost Federacije u oblasti prometa i komunikacija.

Kontakt

 Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+387 36 550-025
+387 33 668-907
 +387 36 550-024
 Braće Fejića bb,
BA-88000 Mostar
Bosna i Hercegovina