Vijesti

Održana 235. sjednica Vlade FBiH

Dana 10. rujna 2020. godine održana je 235.sjednica Vlade Federacije BiH u Sarajevu.

Na današnjoj sjednici Vlada Federacije BiH prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o aktivnostima na rješavanju problematike tunela Crnaja, na magistralnoj cesti M-17, dionica Jablanica - Konjic, te dala suglasnost za njegovu sanaciju po već potpisanom ugovoru s izvođačem radova JV HP lnvesting d.o.o. Mostar i EuroAsfalt d.o.o. Sarajevo.

Također,suglasnost je data i za početak radova 15.rujna 2020. godine sukladno ugovornoj dinamici, s rokom završetka od 16 mjeseci. Izvođenje radova treba planirati u razdoblju od 15.9.2020. do 30.5.2021. godine. U razdoblju turističke 2021. godine ovisno o gustoći prometa po potrebi će se prekinuti radovi, te se stvoriti uvjeti za neometano odvijanje prometa u oba smjera, a radovi će se nastaviti nakon okončanja turističke sezone.

Sredstva za saniranje tunela osigurana su iz kredita Svjetske banke za obnovu i razvoj i Europske investicijske banka namijenjenog za Program modernizacije magistralnih cesta Federacije BiH.

Vlada je zadužila  JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i izvođača radova na obvezno poštivanje mjera sigurnosti sa što manjim čekanjem sudionika u
prometu, uz prilagodbu dinamike radova u vrijeme većeg prometa, te da u razdoblju dok traju radovi sudionici u prometa budu pravovremeno informirani o korištenju alternativnih putnih pravaca.

Na današnjoj sjednici je također usvojen izvještaj o provedbi Programa utroška sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ sa stanjem na dan 30.6.2020. godine. Vlada je zadužila Direkciju za puteve Kantona Sarajevo da intenzivira izgradnju 1. transferzale.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnost Federacije u oblasti prometa i komunikacija.

Kontakt

 Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+387 36 550-025
+387 33 668-907
 +387 36 550-024
 Braće Fejića bb,
BA-88000 Mostar
Bosna i Hercegovina