Vijesti

Financiranje infrastrukturnih projekata iz oblasti cestogradnje

Na 120. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održane u Sarajevu 21.09.2017. usvojena je Informacija o inicijativi za financiranje infrastrukturnih projekata iz akumulirane dobiti Javnih poduzeća i klirinškog duga Ruske Federacije.  

Predlagač informacije je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija s ciljem rješavanja gorućeg pitanje izgradnje novih dionica autoceste, brzih i magistralnih cesta u Federaciji u slučaju ne usvajanju povećanja trošarina/akciza na gorivo. Usvajanjem predložene informacije i zaključaka zaduženi su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da hitno, a najkasnije u roku od 30 dana, osiguraju održavanje skupština u resornim javnim poduzećima. Federalna ministarstva prometa i komunikacija, financija, energije, rudarstva i industrije, JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar i JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo zaduženi su da, u okviru svojih nadležnosti i u suradnji s nižim razinama vlasti, poduzmu sve potrebne aktivnosti u cilju realizacije današnjih zaključaka.

Federalno ministarstvo financija zaduženo je da, u što kraćem roku, pripremi Rebalans Proračuna FBiH u skladu sa ovim zaključcima, a Autoceste FBiH i Ceste FBiH rebalanse svojih planova poslovanja za 2017. godinu.

Kako je neizvjesno da li će i kada biti usvojen Zakon o izmjenama zakona o trošarinama/akcizama Bosne i Hercegovine kojim je predviđeno izdvajanje dodatnih 0,10KM i za autoceste i 0,05KM za ostale javne ceste iz maloprodajne cijene naftnih derivata, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je pokrenulo inicijativu da se iz akumulirane dobiti javnih poduzeća u Federaciji BiH izdvoji dio sredstava i usmjeri u financiranje izgradnje prioritetnih infrastrukturnih projekata: dionica autocesta, brzih cesta i najznačajnijih magistralnih cesta. Pored toga, predloženo je da se za iste namjene usmjere sredstva iz klirinškog duga Ruske Federacije u iznosu od 107.000.000,00KM.

Kao prioritetni izdvojeni su projekti: brza cesta Lašva – Nević Polje, cestovno povezivanje Sarajeva i Goražda, zaobilaznice Mostar sjever- Mostar jug, gradska prva transverzala Sarajeva i autocesta Žepče – Tuzla.

Izvori financiranja navedenih dionica su akumulirana dobit javnih poduzeća u vlasništvu Federacije BiH, te sredstva iz klirinškog duga Ruske Federacije. Planirana je investicija od ukupno 290 milijuna KM, od čega je 107 milijuna KM iz klirinškog duga, a ostatak iz akumulirane dobiti BH Telecoma, JP Elektroprivrede HZHB, JP Međunarodni aerodrom Sarajevo, te JP Elektroprivrede BiH.

Brza cesta Lašva – Nević polje je dio nove proširene europske mreže brzih cesta tzv. ruta 2A Lašva – Travnik – Jajce – Banja Luka. Ova cesta predstavlja glavni putni pravac za Federaciju BiH u smjeru istok – zapad i jedan je od najfrekventnijih putnih pravaca u  F BiH. Izgradnjom ove sekcije riješilo bi se jedno od najvećih prometnih žarišta u Federaciji BiH, a to je potez Lašva – Vitez – Travnik.

Ukupna dužina dionice brze ceste Lašva - Nević Polje je 24 km, a za njeno financiranje će biti potrebno 217 milijuna Eura. Od sredstava klirinškog duga predviđeno je 100 milijuna KM za početak izgradnje brze ceste.

Cestovno povezivanje Sarajeva i Goražda je planirano kao značajna cestovna prometnica koja je sastavni dio SEETO mreže (Pravac 3) i uključuje tunel ispod prijevoja Hranjen. Vrijednost ovog projekta je cca. 120 milijuna KM. Početna sredstva će se izdvojiti iz akumulirane dobiti BH Telekoma u iznosu od 70 milijuna KM, a usmjeriti će se za izgradnju   tunela  Hranjen u dužini  od 5.500 metara.

Projekti izgradnje obilaznice Mostara sjever i obilaznice Mostara jug se odnose na izradu projektne dokumentacije za ove dionice autoceste na Koridoru Vc. JP Autoceste FBiH su uradile projektnu dokumentaciju za ove dionice autoceste na koridoru Vc, te je potrebno pristupiti izradi glavnog projekta.  Za projekt obilaznice Mostara - sjever će se iz  akumulirane dobiti BH Telekoma  izdvojiti   10 milijuna KM, 5 milijuna KM iz klirinškog duga Ruske Federacije a 3 milijuna KM od akumulirane dobiti  JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, dok će se za glavni projekt obilaznice Mostar- jug izdvojiti 2 milijuna KM iz klirinškog duga Ruske Federacije.

Prva gradska transverzala Sarajeva je primarna gradska saobraćajnica koja predstavlja planiranu prometnu vezu grada Sarajeva sa obilaznicom odnosno autocestom A1 na koridoru Vc. To je svojevrstan ulaz i izlaz iz grada sa sjeverne strane. Za ovaj projekt predviđeno je izdvajanje sredstava iz akumulirane dobiti JP BH Telekoma u iznosu od 10 milijuna te sredstva u iznosu od 25 milijuna KM iz akumulirane dobiti JP Međunarodni aerodrom Sarajevo.

Realizacijom projekta autoputa od Tuzle do Žepča ostvarit će se povezivanje cestovnom komunikacijom adekvatne razine usluge regije srednje Bosne preko regije sjeveroistočne Bosne i Hercegovine, koje sadrže najznačajniju koncentraciju ekonomskih i ljudskih resursa u zemlji, sa susjednom regijom Dunav-Sava-Drava. Ta buduća cestovna komunikacija biće smještena u prostoru između Žepča (koridor Vc) - Tuzle i Orašja. Za ovaj projekt predviđeno je izdvajanje sredstava u iznosu od 2 milijuna KM od akumulirane dobiti  JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar i 63 milijuna KM iz akumulirane dobiti JP Elektroprivrede BiH.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnost Federacije u oblasti prometa i komunikacija.

Kontakt

 Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+387 36 550-025
+387 33 668-907
 +387 36 550-024
 Braće Fejića bb,
BA-88000 Mostar
Bosna i Hercegovina