Vijesti

Utvrđivanje javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva - Nević Polje

Na 279. redovitoj sjednici, održanoj 02.09.2021.godine Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija donijela Odluku kojom je utvrdila da je izgradnja brze ceste Lašva - Nević Polje, u dužini od 24,385 kilometara, od javnog interesa za Federaciju BiH.

Kako je obrazloženo, projekt izgradnja brze ceste Lašva - Nević Polje je jedan od prioritetnih projekata u Federaciji BiH i njegovom realizacijom bi značajno bile smanjene trenutne prometne gužve na pravcu Jajce - Vitez - Sarajevo, te skraćeno vrijeme putovanja. Bila bi poboljšana i sigurnost svih učesnika u prometu, pošto se radi o jednom od najopterećenijih cestovnih pravaca u našoj državi.
 
U tijeku implementacije ovog projekta neophodno je obaviti veliki broj poslova, kao što su pribavljanje suglasnosti vlasnika nekretnina i instalacija, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, a zatim pribavljanje urbanističke suglasnosti i građevinske dozvole.
 
Izgradnja ove ceste podijeljena je na pet dionica (LOT-ova): Lašva - Kaonik, Kaonik - Selište, Selište - Vitez (petlja Vitez - ulaz u Poslovnu zonu), Poslovna zona Vitez (petlja Vitez - ulaz u poslovnu zonu - petlja Vitez - izlaz iz poslovne zone) i petlja Vitez (izlaz iz Poslovne zone) - petlja Nević Polje.
 
Odlukom je utvrđeno da je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar implementator i korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju brze ceste Lašva - Nević Polje na prvom, drugom, trećem i petom, a JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo na četvrtom LOT-u.
 
Sredstva za izgradnju brze ceste Lašva-Nević Polje (LOT 4 i LOT 5) osigurala je Vlada Federacije BiH iz proračuna FBiH, odlukama o usvajanju programa utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim poduzećima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” utvrđenih proračunima FBiH Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.
 
Sredstva za realizaciju LOT-a 1 , LOT-a 2 i LOT-a 3 bit će osigurana kroz planove poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i iz drugih izvora.
 
Stupanjem na snagu danas donesene, prestaje da važi Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva - Nević Polje iz 2020. godine.

 

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnost Federacije u oblasti prometa i komunikacija.

Kontakt

 Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+387 36 550-025
+387 33 668-907
 +387 36 550-024
 Braće Fejića bb,
BA-88000 Mostar
Bosna i Hercegovina