Obavještenja

Koronavirus - Upute za postupanje prilikom preuzimanja dokumenata u Ministarstvu

Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH, V. broj 408/20 od 16.03.2020. godine i akta od 17.03.2020. godine, kojim su date instrukcije o postupanjima u cilju sprečavanja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19), federalni ministar prometa i komunikacija donosi

UPUTE ZA POSTUPANJE

za vrijeme trajanje nesreće

 

Poštujući mjere lične i uzajamne zaštite usljed nesreće izazvane pandemijom  koronavirusa (COVID-19), u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija se neće vršiti prijem stranaka, dok traje nesreća, niti će se organizovati službena putovanja. Također se neće održavati sastanci.

 Imajući u vidu neophodnost dokumenata za obavljanje prijevoza: bilateralne transportne dozvole i memorijske kartice za digitalne tahografe, koje izdaje ovo Ministarstvo, to se uvodi novi način za preuzimanje istih, u periodu trajanja gore navedene nesreće.

 Preuzimanje dozvole i memorijske kartice u Ministarstvu vršit će se putem brze pošte, o vlastitom trošku podnositelja zahtjeva, na slijedeći način:

 A) Bilateralne dozvole:

  • Prijevoznik koji je učestvovao na raspodjeli dozvola u prvom kvartalu 2020. godine može dobiti ograničen broj dozvola iz predstojećeg kvartala, u skladu sa brojem unaprijed pruzetih dozvola i u hitnim slučajevima;
  • Prijevoznik je dužan dan ranije podnijeti zahtjev za dodjelu dozvole, navodeći koju brzu poštu će poslati po odobrenu dozvolu;
  • Sektor cestovnog prometa će pripremiti dozvolu za predaju brzoj pošti i poitvrdu o preuzimanju koju dostavlja uz dozvolu,
  • Prijevoznik će potvrdu o preuzimanju dozvola potpisati i po prestanku nesreće dostaviti istu lično ili putem pošte;
  • Fizičko razduživanje dozvola prijevoznik će izvršiti po prestanku nesreće, a elektronskim putem na dosadašnji način: popunjavanjem odgovarajućih podataka u tabelama razduženja i dostavljanjem na elektronsku adresu sektora: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

 B) Memorijska kartica za digitalni tahograf (DT):

Memorijska kartica za digitalni tahograf preuzimat će se na slijedeći način:

  • Vlasnik memorijske kartice DT će dan prije preuzimanja kontaktirati sektor putem telefona: 036/281-356 i 036/281-278, ili putem e-maila na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;
  • Potrebno je da pripremi punomoć, ovjerenu kod notara ili u općini, a ako to nije moguće onda će na listu papira kopirati ličnu kartu i na istoj strani papira navesti da je saglasan da karticu preuzme ____________ (navesti naziv brze pošte koja će doći po karticu). Punomoć ili kopiju lične karte sa datom saglasnosti će putem faxa broj: 036/550-024 poslati u sjedište ministarstva u Mostaru, ili istu skenirati i poslati na gore navedenu e-mail adresu.
  • Memorijsku karticu će pruzeti radnik brze pošte i uručiti je vlasniku.
  • Ukoliko se radi o zamjeni memorijske kartice, staru memorijsku karticu vlasnik može dostaviti putem pošte.

Za sve slučajeve koji nisu obuhvaćeni ovom uputom, kontaktirati dežurnog u sektoru na gore navedeni način.

 

 Postupanja dežurnog u Sektoru cestovnog prometa i sigurnosti cestovnog prometa, radnika na obezbjeđenju zgrade i radnika brze pošte prilikom preuzimanja bilateralnih dozvola i memorijskih kartica digitalnih tahografa:

 Bilateralne dozvole i memorijske kartice za digitalne tahografe

 

Po prijemu zahtjeva za potrebnom bilateralnom dozvolom, dežurni će sastaviti spisak zahtjeva u excelu, isti na kraju radnog vremena dostavlja na odobravanje pomoćniku ministra. Sutradan obavještava prijevoznika šta mu je odobreno da organizuje brzu poštu i da kaže koju će poštu pozvati po svom izboru.

Odobrene dozvole sa zaduženjem dežurni će pripremiti za predaju brzoj pošti, tako da će sve zahtjeve za istu brzu poštu grupisati (uključujući i digitalne kartice).

Dozvole i jedno zaduženje će spakovati u kovertu na kojoj će napisati naziv prijevoznika. Jedno zaduženje će spajalicom pričvrstiti za kovertu. To zaduženje potpisuje radnik brze pošte.

Dozvole sortirane po brzim poštama odlaže u kutiju papira i sutradan će donijeti do portirnice. 

Po dolasku brze pošte, radnik službe za obezbjeđenje zgrade na portirnici neće puštati nikoga u prostorije ministarstva. Razmjena dokumentacije i preuzimanje bilateralnih dozvola vršit će se na ulasku u zgradu ministarstva, na slijedeći način:

Radnik službe za obezbjeđenje zgrade na portirnici će se informisati koja je brza pošta i za kojeg prijevoznika preuzima dozvole, i pozvati dežurnog Sektora ili lično predati dokumente toj brzoj pošti.

 

Iz kutije koju je pripremio dežurni Sektora naći će tog prijevoznika, ili više njih, i izdvojiti u drugu praznu kutiju, koju će donijeti do vrata. Ujedno će donijeti i kutiju u koju će se odlagati potvrde o preuzimanju i odresci brze pošte, punomoći i sl. Ove dokumente ne dirati i ne pregledati do prestanka nesreće plus 30 dana. (Samo ih prikupljati u posebnoj kutiji ili kutijama).

 

Bitno je da se ne ostvaruje fizički kontakt bilo koga sa bilo kim. Radnik službe za obezbjeđenje zgrade će otvoriti vrata, postaviti kutiju sa dokumentom i kutiju sa potvrdama o preuzimanju da radnik brze pošte može dohvatiti dokumente iz nje. Radnik brze pošte potpisat će list o preuzimanju i odložiti ga u kutiju sa potvrdama o preuzimanju i sve tako dok ne pokupi sve dokumente po koje je došao. Uključujući i memorijske kartice koje preuzima ta brza pošta.

Kada se pokupe svi dokumenti i odlože potrde o preuzimanju, punomoći, odresci i sl... u posebnoj kutiji, radnik službe za obezbjeđenje zgrade zatvara vrata, a kutije pomjera da se može proći (paziti da se ne dodiruju dokumenti).

Ukoliko radnik brze pošte ima još neki zahtjev, isti može izreći kroz zatvorena vrata, nakon čega će portir stupiti u vezu sa dežurnim u Sektoru ili dežurni iz Sektora postupiti na način dogovoren za rad u Sektoru (obavijestiti pomoćnika ministra ili pripremiti neku karticu za preuzimanje, na opisani način).

Analogno iznesenom, organizuje se i način pripreme i preuzimanja memorijskih kartica za digitalne tahografe.

 

Ovu Uputu kao i ostale informacije u vezi novonastale situacije sa koronavirusom možete preuzeti ovdje.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnost Federacije u oblasti prometa i komunikacija.

Kontakt

 Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+387 36 550-025
+387 33 668-907
 +387 36 550-024
 Braće Fejića bb,
BA-88000 Mostar
Bosna i Hercegovina