Vijesti

Vlada FBiH dala suglasnost Plan poslovanja JP Autoceste Federacije BiH za 2019. i trogodišnji plan

Dana 10. lipnja 2019. godine je u Sarajevu održana 182. sjednica Vlade Federacije BiH na kojoj je Vlada FBiH dala suglasnosti za planove poslovanja JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za 2019. i za razdoblje 2019.-2021. godina.

Izgradnja autoceste na Koridoru Vc je projekt od posebnog značaja za Federaciju BiH, čija ukupna dužina kroz Federaciju BiH iznosi cca. 270 km, od čega je dosad izgrađeno 103 km, a 92 km su puštena u promet i razvrstana kao autocesta s oznakom A1.

Glavni ciljevi u 2019. godini su pokretanje novih pripremnih aktivnosti na izgradnji Koridora Vc i brzih cesta u Federaciji BiH, te povećanje kreditne sposobnosti Autocesta i osiguranje dodatnih izvora financiranja, kao i optimizacija trase i smanjenje troškova izgradnje autoceste na Koridoru Vc.

Jučer je zaključeno da će, nakon donošenja Rebalansa budžeta FBiH za 2019. godinu, biti potrebno donijeti i rebalansirani Plan Autocesta FBiH za ovu godinu.

Usvojena je informacija o načinu realizacije i financijskom okviru za izgradnju dionice autoceste od Ovčara do Mostara Jug na Koridoru Vc.

Federalni ministar prometa i veza Denis Lasić kazao je kako se radi o veoma važnoj dionici koja će, kao što je i poznato, biti tehnički prilično zahtjevna s obzirom na konfiguraciju terena.No također i najskuplja na koridoru, a ministar Lasić je naveo kako su za njezino financiranje zainteresirani EBRD i komercijalne banke.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo financija i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Vlada FBiH je zadužila da pokrenu aktivnosti na osiguranju najpovoljnijeg izvora za financiranje realizacije projekata Ovčari - Konjic - Prenj (11 km), Tunel Prenj (12 km), izlaz iz Tunela Prenj - Mostar Sjever, (13 km) i Mostar Sjever - Mostar Jug (15,4 km).

Jučer je također izmijenjena Odluka o usvajanju Programa utroška uplaćenoga dijela sredstava transfera za izgradnju autocesta i brzih cesta, u iznosu od 153.000.000 KM i definiran Projekt izgradnje i rješavanja spoja magistralnih cesta M6.1 i M17, te sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta u gradu Mostaru u iznosu od 13.000.000 KM.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnost Federacije u oblasti prometa i komunikacija.

Kontakt

 Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+387 36 550-025
+387 33 668-907
 +387 36 550-024
 Braće Fejića bb,
BA-88000 Mostar
Bosna i Hercegovina