Obavještenja

PROCEDURA - Postupak identifikacije novoproizvedenog vozila

Identifikacija novoproizvedenih vozila se provodi na slijedeći način:

  1. Vlasnik vozila, korisnik ili njegov punomoćnik usmeno iznose zahtjev za obavljanje identifikacije vozila šefu/voditelju stanice tehničkog pregleda vozila i predaje potrebnu dokumentaciju vozila i identifikacioni dokument.
  2. Voditelj daje kontroloru prazan Identifikacioni list da obavi identifikaciju novoproizvedenog vozila za prvu registraciju i naljepnicu slobodnog bar-koda.
  3. Kontrolor lijepi naljepnicu bar-koda na mjesto na vozilu u skladu sa odredbama člana 8. st. (6) i (7) Pravilnika o tehničkim pregledima vozila (“Službeni glasnik BiH”, broj: 33/19).
  4. Putem optičkog čitača kontrolor očitava bar-kod putem čega se otvara aplikacija za unos podataka o vozilu u informacioni sistem.
  5. Kontrolor obavlja identifikaciju vozila tako da podatke o vozilu unosi u odgovarajuće rubrike Identifikacionog lista.
  6. Popunjen Identifikacioni list kontrolor potpisuje i ovjerava svojim pečatom i predaje šefu/voditelju stanice tehničkog pregleda.
  7. Voditelj potom povlači podatke iz homologacije, upoređuje ih sa podacima Identifikacionog lista i eventualna neslaganja (ili sumnju u ispravnost vozila) unosi u napomenu o uočenim nedostacima.
  8. Voditelj zatim štampa zapisnik o identifikaciji novoproizvednog vozila u dva primjerka, potpisuje ih i ovjerava svojim pečatom, te jedan primjerak daje stranci, a drugi primjerak sa pratećom dokumentacijom odlaže u poseban registrator.
  9. Putem informacionog sistema elektronski podaci o vozilu šalju se na server stručne institucije, koja isti proslijeđuje IDDEEA-i i nadležnom organu za registraciju vozila.

Napomena:  Za tačke 2., 3. i 4.: Dio procedure vezan za bar-kod primjenjuje se od dana uspostave sistema bar-koda.

Za tačku 7.: Do uspostave dijela informacionog sistema i preuzimanja podataka o izvršenoj homologaciji vozila, voditelj podatke provjerava iz originalne dokumentacije vozila i kopiju te dokumentacije odlaže u registrator obavljenih tehničkih pregleda vozila

 

Postupak identifikacije novoproizvedenog vozila - BOS       

Postupak identifikacije novoproizvedenog vozila - HR                          

 

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnost Federacije u oblasti prometa i komunikacija.

Kontakt

 Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+387 36 550-025
+387 33 668-907
 +387 36 550-024
 Braće Fejića bb,
BA-88000 Mostar
Bosna i Hercegovina