Obavještenja

Obavještenje prijevoznicima putnika

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaprimilo je dopis od Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine kojim traži da u skladu sa odredbama člana 5. st. 6 i 8. Pravilnika o usklađivanju međunarodnih i međuentitetskih autobusnih redova vožnje („Službeni glasnik BiH“, broj 77/14 i 7/15)

izdamo suglasnost odnosno nesaglasnost o usklađenosti dijela predloženog reda vožnje u skladu sa propisima entiteta. Zainteresovani prijevoznik sa pravom prigovora je potrebno da dostavi dokumentaciju u skladu sa članom 31. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine Federacije BiH“, br. 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15) i dokaz o uplaćenoj federalnoj administrativnoj taksi u iznosu od 15 KM za svaki pojedinačni prigovor. Potrebno je da eventualne prigovore na predložene međuentitetske redove vožnje dostavite najkasnije do 19.05.2017. godine. Napominjemo: ako se prigovara federalnim autobusnim linijama prigovor je potrebno dostaviti Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, ako kantonalnim redom vožnje isti dostaviti kantonalnom ministarstvu nadležnom za poslove prometa, a općinskim redom vožnje isti dostaviti nadležnoj općinskoj službi.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnost Federacije u oblasti prometa i komunikacija.

Kontakt

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+387 36 550-025
+387 33 668-907
 +387 36 550-024
 Braće Fejića bb,
BA-88000 Mostar
Bosna i Hercegovina